Zpracování osobních údajů

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965 (dále jen „NaturaMed“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu se zákonem č. 101 O ochraně osobních údajů

Na základě tohoto zákona společnost NaturaMed jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti NaturaMed

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
Telefon: 389 005 115
E-mail: info@naturamed.cz
www.naturamed.cz

Účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka („dále jen „Osobní údaje“), je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základ pro zpracování), a k takovému zpracování proto není třeba souhlasu subjektu údajů.

Zákazník si od společnosti NaturaMed odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti NaturaMed objednává doplňky stravy (dále jen „Výrobky“) a na základě této objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a společností NaturaMed (dále jen „Smlouva“). Pokud společnosti NaturaMed nejsou Osobní údaje sděleny, nemůže být Smlouva uzavřena a Výrobky dodány.

Účelem zpracování Osobních údajů je plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

  • přijetí a vyřízení objednávky Výrobků;
  • zajištění doručení zásilek obsahujících Výrobky zákazníkům;
  • administrativní podpora spojená s prodejem Výrobků;
  • vyřízení případných reklamací či stížností zákazníků spojených s koupí Výrobků.

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny NaturaMed a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů v rámci skupiny podniků slouží pouze pro vnitřní administrativní účely a považuje za zpracování nezbytné pro naplnění smlouvy. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny NaturaMed:

  • Unicall Communication Group s.r.o., IČO: 28091531, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
  • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
  • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 4, U  Smaltovny 625, PSČ: 370 04.

Dále probíhá v rámci oprávněného zájmu zpracování Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů za účelem statistického vyhodnocování dat týkajících se prodeje Výrobků pro společnost NaturaMed:

  • společnosti Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem České Budějovice - České Budějovice 3, Na Sadech 2036/18, PSČ: 370 01;
  • společnosti Sophia Solutions, s.r.o., IČO: 26736471, se sídlem Praha - Praha 6, Evropská 2588/33a, PSČ: 160 00.

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání Smlouvy, a dále 2 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze Smlouvy, nebo z důvodů plnění legislativních požadavků daných místní legislativou, nebo legislativou EU.

Zároveň tímto společnost NaturaMed zákazníka výslovně žádá, aby při uskutečňování objednávky Výrobků nesděloval údaje o svém zdravotním stavu. A jiné údaje spadající do kategorie citlivých údajů. NaturaMed tyto údaje pro uzavření ani plnění Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však zákazník tyto údaje při uskutečňování objednávky Výrobků přes toto upozornění dobrovolně sdělí a tím je zjevně zveřejní, činí tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že telefonické hovory jsou společností NaturaMed nahrávány z důvodu ověřování kvality služeb.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů

Tímto uděluji souhlas se zpracováním Osobních údajů spočívajícím v předání Osobních údajů pro účely přímého marketingu:

  • společnosti Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČ: 04485297, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4.

Potvrzuji, že udělením tohoto souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.

Dále tímto prohlašuji, že je mi známo, že nejsem povinen poskytnout společnosti NaturaMed svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za výše uvedenými účely. Tento souhlas se zpracováním Osobních údajů za předmětnými účely mohu kdykoliv odvolat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Práva subjektu údajů

Společnost NaturaMed tímto informuje zákazníka, že je oprávněn požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů. Má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Všechna tato práva může zákazník realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Zákazník má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Dále tímto společnost NaturaMed výslovně informuje zákazníka, že může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti NaturaMed.


Odesílá se

Pro zlepšování našich služeb nám pomáhají soubory cookie a ukládání dat o procházení stránek. Využíváním stránek s tímto souhlasíte. Více

Vyzkoušejte OmegaMarine Forte+ ZDARMA*

*platíte pouze poštovné 49 Kč

*platíte pouze 49,- za poštovné a balné

Načítám objednávkový formulář

OMF
Zkušenost s Omegamarine forte

“Po užívání jsem daleko odolnější proti nemocem, rýmě a kašli.”

Terezie Křižáková

Švéda

“Díky doplňování omega-3 se mohu věnovat lyžování a cyklistice.”

Luboš Švéda

Jiří Laštovička

“Tento doplněk prokázal velmi dobré účinky na můj zdravotní stav.”

Jiří Laštovička